Loftsutbygging

Vi har foretatt utbygging av flere loft de siste årene, og disse prosjektene er alltid like utfordrende og spennende.

Noe av det viktigste man må tenke på når man skal bygge ut et loft er å sikre at alle krav som stilles til en god bolig er ivaretatt.

Vi er opptatt av best mulig arealutnyttelse på din loftsutbygging.