Utførte prosjekter

TEWO - hus i Svartskog

Vi har satt opp et hus i Svartskog med bruk av TEWO - elementer.  Denne jobben var såpass spesiell at da havnet vi på trykk i Byggmesteren.

 

 

Nytt loftsvindu

Skifte loftsvindu. Kunden ønsket et lysere rom, så her ble det satt inn et større  vindu som passet de andre vinduene i huset. Å skifte vindu vil  ofte også føre til mindre varmetap, så for mange vil det være en økonomisk så vel som en estetisk investering. 

 

Enebolig på Kruttverket, Nittedal

Prekuttsystem levert av BoligPartner.

Boligen vil være på halvannen etasje pluss kjeller, med en grunnflate på ca 155 kvm.

Bytte av ytterdør

Vi skiftet ytterdør i en gammel og ærverdig bygning på Grunerløkka. Når man holder på med rehabilitering i gamle bygg er det ekstra viktig at man vurderer hva som passer inn med resten av bygget slik at bygget beholder sitt opprinnelige uttrykk. 

 

Loftsutbygging Fossveien

Her bygger vi ut to eksisterende leiligheter i 3.etg og innlemmer loftsarealet som boligrom.

I tillegg utfører vi omlegging av taket på hele bygåden.

 

Idèfestivalen Uio, mai 2011

Levering av diverse materiell til Universitetet i Oslo´s idéfestival.

Infotavler, amfibukker og annet ble produsert i løpet av noen hektiske uker i snekkerverkstedet på

Heier gård. Ett spennende og annerledes oppdrag enn hva vi ellers holder på med!

Universitetet arrangerte Idèfestivalen på Blindern fire ganger i løpet av 2011.

Enebolig Ulvøya

Tilbygg av en ekstra etasje på enebolig, der alt arbeidet foregikk med tak over tak.