Utførte prosjekter

Loftsutbygging Fossveien

Her bygger vi ut to eksisterende leiligheter i 3.etg og innlemmer loftsarealet som boligrom.

I tillegg utfører vi omlegging av taket på hele bygåden.

 

Enebolig på Kruttverket, Nittedal

Prekuttsystem levert av BoligPartner.

Boligen vil være på halvannen etasje pluss kjeller, med en grunnflate på ca 155 kvm.

Idèfestivalen Uio, mai 2011

Levering av diverse materiell til Universitetet i Oslo´s idéfestival.

Infotavler, amfibukker og annet ble produsert i løpet av noen hektiske uker i snekkerverkstedet på

Heier gård. Ett spennende og annerledes oppdrag enn hva vi ellers holder på med!

Universitetet arrangerte Idèfestivalen på Blindern fire ganger i løpet av 2011.

Enebolig Ulvøya

Tilbygg av en ekstra etasje på enebolig, der alt arbeidet foregikk med tak over tak.