Rehabilitering

Rehabilitering er istandsettelse av en bygning for dagens formål. Det kan være endring av planløsning, oppussing av enkelte rom eller total rehabilitering av hele bygg eller leiligheter. Rehabilitering handler også ofte om økonomi - både etterisolering, skifte av dører og vinduer og bytte av tak har stor effekt når det kommer til effektiv oppvarming og dermed energiforbruk i boligen. 

For å få mest mulig ut av en ombygning er det viktig med god planlegging og et godt samarbeide mellom deg som tiltakshaver, arkitekt og utførende håndverker.

En av de viktige beslutningene man tar er hvilken håndverker man vil bruke til å rehabilitere, enten det handler om fornying, eller å tilbakestille til gammel prakt. Vi innehar fagkunnskaper du som kunde vil ha utbytte av, og er opptatt av å bruke vår kompetanse til å virkeliggjøre dine visjoner. Våre ansatte har hver sine områder de er spesielt gode på innen rehabilitering, slik at vi har muligheten til å bruke vår spesialkompetanse til å sørge for at ditt prosjekt blir utført på best mulig måte.

Etter flere år i bransjen har vi opparbeidet oss bred erfaring på dette feltet. I vårt fag blir man imidlertid aldri utlært så vi sørger kontinuerlig for faglig oppdatering.

Vi har også kunnskapen og erfaringen som skal til for å styre ditt rehabiliteringsprosjekt slik at både vi og andre håndverkere som elektrikere, rørleggere, malere, murere og blikkenslagere kommer inn i prosjeketet på rett tid, og får utført sin del av rehabiliteringen på en god og ryddig måte.