Medarbeidere

Vi er et team bestående av en tømrermester, fire tømrersvenner, to lærlinger og en kontoransvarlig til å passe på oss alle. 

To av våre tømrersvenner har hatt læretiden sin og bestått fagprøven sin hos oss. 

Vi er opptatt av å være med å utvikle faget vårt, og morgendagens tømrere. I teamet vårt har vi ulike spesialiteter og interesser innen tømrerfaget, det gir oss et bredt kunnskapsgrunnlag for å ta på oss mange ulike jobber. Vi er opptatt av at alle skal få bruke sine styrker på jobb, og at vi hele tiden skal utvikle oss fagmessig. Derfor er våre ansatte jevnlig på kurs og sertifiseringer, slik at vi sikrer at vi har oppdatert kompetanse.

Kenneth Frostrud Werner, Tømrermester

Eier og daglig leder.

Startet opp selvstendig i 2005, og etablerte Tømrermester Kenneth Werner AS i 2010.

Tok svennebrev i 2000, og mesterbrevet i 2007.

Har sittet i styret i Byggmesterforbundet Øst siden 2012, og som styreleder siden 2020. 

 Medlem i prøvenemda og sensor for svenneprøver i Oslo - regionen siden 2016.

 

Eirik Iversen - Tømrersvenn/BAS

Tok svennebrev i 2019

Har vært ansatt hos oss siden 2022

 

Henrik Valby - Tømrersvenn/BAS

Tok svennebrev i 2015

Har vært ansatt hos oss siden 2021

 

Christer Paulsen - Tømrersvenn

Tok svennebrev i 2020

Startet som lærling hos oss i 2018

 

Anton Endré Giæver - Tømrersvenn

Tok svennebrev i 2023

Startet hos oss som lærling i 2021

 

 

 

 

 

Sigurd Telle - Lærling

Startet som lærling hos oss i 2020

 

Einar Fadnes - Lærling

Startet som lærling hos oss i 2023

Marianne Frostrud Werner - HR & administrasjons ansvarlig