Kolonihagen

Rehabilitering av kolonihytte i Hjemmets kolonihage på Sagene, sommeren 2009.

Taket hadde dårlig tekking og en del råtne bord, vi la det om og utbedret skadene.