Rehabilitering

Rehabilitering er istandsettelse av en bygning for dagens formål.

For å få mest mulig ut av en ombygning er det viktig med god planlegging og et godt samarbeide mellom tiltakshaver, arkitekt og utførende.

Etter flere år i bransjen har vi opparbeidet oss bred erfaring på dette feltet. I vårt fag blir man imidlertid aldri utlært så vi sørger kontinuerlig for faglig oppdatering.