Medarbeidere

Kenneth Werner, Tømrermester

Eier og daglig leder.
Startet opp Tømrermester Kenneth Werner AS i mai 2006.
Tok svennebrev i 2000, og mesterbrevet i 2007.
Raymond Andre Werner - Tømrermester/bas


Tok svennebrev i 2003 og fullførte mesterutdanningen i 2014.
Har vært ansatt hos oss oss siden mai 2011.
Raymond har også tidligere vært innleid i lengre perioder.

Cristopher Jordbakke - Tømrersvenn-Bas

Ansatt hos oss siden april 2013. Svennebrev i juni 2015.
Jan Emil Håvelsrud - Tømrerlærling

Ansatt hos oss siden august 2014.